T. 20, S. 20 (2019)

Mục lục

Bài viết

PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HẰNG SỐ MÔMEN CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU DỰA TRÊN BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN Tóm tắt PDF
Vũ Hoàng Giang 1
KHÔNG GIAN ĐA TẠP CỦA CỬ CHỈ ĐỘNG BÀN TAY TRÊN CÁC GÓC NHÌN KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Doan Hương Giang 9
ANTEN MIMO ĐA BĂNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC HÌNH BÁN NGUYỆT KÉP CHO ỨNG DỤNG 5G BĂNG TẦN MILIMET Tóm tắt PDF
Duong Thi Thanh Tu, Le Thi Cam Ha, Vu Van Yem, Nguyen Tuan Ngoc, Tran Hung Anh 20
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CÁC CHỈ SỐ PHÁT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIẢM THIỂU PHÁT THẢI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Tuấn Đạt 27
TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHI KHẢO SÁT THỦY ĐIỆN BẬC THANG Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Hiệp, Lê Xuân Sanh 38
NGHIÊN CỨU SỐ HÓA HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM ĐIỀU KHIỂN QUAY KÊNH TẦM VÀ HƯỚNG CÁC TỔ HỢP CƠ KHÍ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngoc Tuấn, Bùi Đức Cường, Phạm Đức Trung 48
ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG HỆ THỐNG NỐI ĐẤT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐẾN ĐIỆN ÁP BƯỚC VÀ ĐIỆN ÁP TIẾP XÚC KHI TẢN DÒNG ĐIỆN SÉT Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp 55
GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT CHO XUẤT TUYẾN TRUNG THẾ BẰNG BIỆN PHÁP BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG THEO ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Minh, Trần Anh Tùng


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội